Boka Kostnadsfritt Hembesök

Säkerhetsdörrar

securitydoor2
Behöver ni byta lägenhetsdörrar? Det är något vi kan hjälpa er med, gärna tillsammans med fönsterbytet för att minimera störningen för de boende.

Att byta en lägenhetsdörr till en ny i stål innebär en kraftig uppgradering i inbrottssäkerheten. Låsen är bara en del av säkerheten, men genom att montera en ny dörr i stål så försvårar man det rejält vid eventuella inbrottsförsök. Som standard levererar vi säkerhetsdörrar i inbrottsklass 3. Däremot kan vi tillhandahålla säkerhetsdörrar upp till inbrottsklass 5 (harmoniserad standard SS-EN 1627).

Att byta gamla lägenhetsdörrar till nya säkerhetsdörrar i stål höjer boendekomforten för lägenhetsinnehavarna. Störande ljud från ett lyhört trapphus blir ett minne blott. Vi har flera kunder som knappt tror det är sant att det blivit så tyst med nya säkerhetsdörrar! Dörrarna är som standard godkända för ljudklass Rw35dB men kan fås i ljudklass upp till Rw48dB. En markant förbättring av bullerdämpningen blir det.

Att välja rätt säkerhetsdörr är oerhört viktigt. Det är lagkrav (from 1 januari 2013) på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara både brandklassade samt brandgastäta. Oftast är det den giftiga röken vid bränder som är en vanligare dödsorsak än själva lågorna. Vi kan tillhandahålla säkerhetsdörrar med olika brandklasser beroende på vilka krav som ställs. Alla dörrar är som standard både godkända avseende brandklassning och brandgastäthet.

Vi tillhandahåller säkerhetsdörrar från Daloc, Robust, Swedoor och andra ledande Svenska tillverkare av dörrar. Till dessa kan vi också få en hel del tillbehör som olika trälaminat eller färger, dörrkik, brevinkast, låstyper, profileringar etc.

Vill du veta priset på en säkerhetsdörr till din lägenhet eller är ni fler som funderar på att byta dörr och letar efter priser på säkerhetsdörrar? Ingår du i en styrelse och vill veta en kostnad för ett byte till säkerhetsdörrar? Kontakta då oss så hjälper vi er med bytet av era dörrar!

 

dalocrobust