Boka Kostnadsfritt Hembesök

Kvalitetspolicy

KvalitetspolicyTK-Gruppen prioriterar kvalitet!

Gedigen kvalitet går i första hand för oss i TK-Gruppen. Genom engagerade medarbetare inom företaget strävar vi efter ständiga kvalitetsförbättringar av våra produkter. Detta styrs också av våra kunders och myndigheters krav på oss och vår verksamhet. Detta skall ske inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt rimligt samt ekonomiskt genomförbart.

Vi ställer höga kvalitetskrav på våra produkter, bland annat genom att de testas på Sveriges Provningsanstalt i Borås. Kvalitetskraven omfattar även montagearbeten som utförs där personalen ansvarar för kvalitén i det dagliga arbetet samt förbättringar av detsamma.

Alla verksamma inom företaget samt våra leverantörer har tagit del av denna kvalitetspolicy för att vi gemensamt skall nå upp till våra högt satta mål.