Boka Kostnadsfritt Hembesök

PCB & Asbest-sanering

PCB

PCB är ett ämne som huvudsakligen finns runt fönster, dörrar samt mellan fasadelement och fasadskivor. PCB kan tas upp genom huden och är cancerframkallande. PCB förbjöds i fogmassor 1972.

TK-Gruppen har tillstånd från Arbetsmiljöverket, är utbildade samt har genomgått läkarundersökningen för att utföra sanering av PCB & Asbest. Detta kan lämpligtvis utföras i samband med ett fönsterbyte.

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta oss!

Asbest

Asbest är ett ämne som totalförbjöds i Sverige 1982. Det användes fram tills dess i hög omfattning i ventilationsanläggningar, soprum, brandskydd, värmeisolering samt armering i skivor och plastmattor. Asbest är farligt eftersom det består av mycket små och tunna mineralfibrer som vid inandning kan leda till allvarliga lungsjukdomar.