Boka Kostnadsfritt Hembesök

Miljöpolicy

MiljöpolicyTK-Gruppen värnar om miljön!

Just nu är det viktigare än någonsin att vi värnar om vår miljö. De senaste årtiondena har påfrestningarna på miljön varit så stora att vi nu måste ifrågasätta det ekonomiska system som har uppmuntrat till en så storskalig konsumtion av material och energi. Allt på bekostnad av jordens noggrant avvägda ekosystem. Detta har dessutom lett till en viktig vändpunkt inom affärsvärlden i och med att beslutsfattarna har insett att vi måste ta hand om vår miljö redan i dag om vi ska kunna se fram emot en morgondag.

TK-Gruppen har en ständigt återkommande grundtanke att ta hand om naturen och miljön. Vår strävan är att alltid utnyttja resurserna på mest effektiva sätt och bidra till ett samhälle som verkar för en hållbar utveckling. Detta försöker vi uppnå genom följande punkter:

  • Vårt mål är att ständigt effektivisera de processer som kräver energi och resurser för att minimera belastningen på naturen. Detta uppnås bland annat genom tillverkningsoptimering, återvinning av byggmaterial osv.
  • Vidare försöker vi sträva efter att undervisa samtliga anställda i företaget att förbättra insatser och åtaganden för att i större grad arbeta miljömedvetet.
  • Miljöbevarande initiativ på individ och gruppnivå uppmuntras.
  • TK-Gruppen följer miljörelaterade och regler.
  • Aktivt arbeta för att förhindra föroreningar, främja resurs- och energibevarande samt fokusera på att utesluta farliga ämnen i alla TK-Gruppens aktiviteter. Detta görs bland annat genom att bruka miljövänligt fogskum.
  • Uppmuntra insamling och återvinning av de produkter som har förbrukats.
  • Upprätthålla nära relationer med organisationer och övriga intressenter och aktivt ge information om vårt miljöarbete.