Boka Kostnadsfritt Hembesök

ROT-avdrag

ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga bygnader. Vid fönsterbyte har man rätt att få ROT-avdrag, vilket är ett avdrag på 30% av arbetskostnaden inkl. moms. Maxbeloppet man kan dra av är 50.000:- per person och år. Varje ägare av fastigheten har var och en rätt till ROT-avdrag. Det finns några kriterier som skall uppfyllas för att man skall vara berättigad till ROT-avdrag:

  • Vara minst 18 år.
  • Vara ägare av fastigheten.
  • Fastigheten måste vara äldre än 5 år.
  • Betala inkomstskatt i Sverige.

Eftersom ROT-avdraget är en skattereduktion så kan man aldrig få mer i ROT-avdrag för husarbete än man kommer att betala i slutlig skatt efter gjorda avdrag.
Vi fakturerar er för halva arbetskostnaden och ROT-avdragsdelen begär vi från Skatteverket. För er som kund innebär det att vi behöver fastighetsbeteckning där arbetena skall utföras, samt namn och personnummer på de som skall ta del av ROT-avdraget.

För mer information om ROT-avdraget, läs på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.